દરેક પરણિત મહિલાઓ એ અવશ્ય જાણવું જોઈએ આ 8 કાનૂની અધિકારો

લગ્ન એ એક ઊંડો પાયો છે, જે સમાજમાં લોકો અને કુટુંબને બાંધી રાખે છે. ઘણા લોકો લગ્ન જીવન સફળ રીતે જીવી શકે છે, જ્યારે ઘણા લોકો માટે તે ભયાનક અને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ બની જાય છે. એવા ઘણા કિસ્સાઓ છે જેમાં મહિલાઓ વર્ષોથી તેમના પર અત્યાચારનો ભોગ બને છે, કારણ કે તેઓ તેમના હક વિશે જાગૃત… Continue reading દરેક પરણિત મહિલાઓ એ અવશ્ય જાણવું જોઈએ આ 8 કાનૂની અધિકારો